De Stichting en ANBI

Bouwstenen voor Zambia een Stichting

Op 3 oktober 2014 is de Akte van Oprichting de Notaris gepasseerd en de Stichting Bouwstenen voor Zambia opgericht. En de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik hier voor de Akte van Oprichting. Wil  je meer weten over de contactgegevens van de Stichting, over de samenstelling van het bestuur, over de doelstelling en het beleid en over wat er in 2014 al gerealiseerd is? Kijk dan even hieronder bij “ANBI-verantwoording” en klik daar voor meer informatie.

Uw giften kunnen aftrekbaar zijn

Met ingang van 3 oktober 2014 is de Stichting Bouwstenen voor Zambia een ANBI-instelling (ANBI-RSIN/Fiscaal identificatienummer 8544 12 220) . De ANBI-status betekent dat de Stichting een door de overheid erkend goed doel is. Hierdoor kunnen onze sponsors en donateurs belastingvoordeel genieten. De overheid stimuleert giften aan erkende goede doelen. Daarom biedt ze de mogelijkheid giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken. Bovendien betaalt een ANBI-instelling geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Of en zo ja, hoeveel belastingvoordeel u (enen/of uw eventuele fiscale partner) kunt krijgen is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw gift(en) aan ANBI-instellingen en, van de hoogte van uw zogenoemde drempelinkomen.

Weet u dat u de hele gift af kunt trekken van uw inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, door een overeenkomst te sluiten met de Stichting Bouwstenen voor Zambia, waarbij u toezegt jaarlijks (ten minste 5 jaar) eenzelfde bedrag te zullen schenken? Als u hiervan gebruik wilt maken, sturen wij u graag de overeenkomst toe (mail dan even naar xavier@bouwstenen-zambia.nl).

Meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, vindt u op de website van de belastingdienst. Desgewenst kan een belastingadviseur of een accountant u hierin natuurlijk ook adviseren.

Voor meer informatie zie ook de home-page bij HELP MEE  bij > “wordt sponsor of donateur” of bij >  “Schenken met belastingvoordeel”.

De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status is een soort Keurmerk van de overheid. Met de toekenning van de ANBI-status heeft de overheid onderstreept dat Bouwstenen voor Zambia heel betrouwbaar is en transparant. Uw bijdrage is bij mijn Stichting in vertrouwde handen. Ik zorg er echt voor dat alle bijdragen heel goed besteed worden. U kunt het ook volgen op de website, op Facebook, in ons jaarverslag en via de financiële jaarverslagen.

ANBI-verantwoording

Voor de registratie als ANBI moeten we ook een aantal gegevens verstrekken. U vindt die op deze pagina en voor meer informatie kunt u verder klikken: Klik hier voor meer informatie.

ANBI-voorwaarden 

De voorwaarden waaraan Bouwstenen voor Zambia als ANBI voldoet

 • Wij hebben geen enkel winstoogmerk. Alles gaat rechtstreeks naar het goede doel.
 • Een ANBI kun je alleen zijn als de Stichting zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dat is een eis.
 • We moeten aan allerlei integriteitseisen voldoen. Je mag niet veroordeeld zijn en niet aanzetten tot geweld of haat.
 • De bestuurders en beleidsbepalers van de Stichting mogen niet over het geld van de Stichting beschikken als of het van hunzelf is.
 • De bestuurders en beleidsbepalers van de Stichting moet beperkt zijn tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. Bij Stichting Bouwstenen voor Zambia krijgen de bestuurders en ik zelf helemaal niets voor ons werk. Wij doen het voor het goede doel.
 • Je moet een actueel beleidsplan hebben. Klik hier voor het beleidsplan.
 • Er moet een redelijke verhouding zijn tussen kosten en bestedingen. Wil je meer weten over de financiën van Bouwstenen voor Zambia klik dan op de financiële overzichten (even scrollen).
 • Geld dat overblijft als de Stichting ooit opgeheven zou worden moet besteed worden aan een ANBI met een soortgelijk doel. Dat staat ook in de statuten van de Stichting.
 • Wij moeten voldoen aan de administratieve verplichtingen. Je moet een administratie hebben. En je moet ook op de internetsite een aantal gegevens publiceren zodat iedereen dat kan zien. Dat doen wij met deze informatie ook.

Het Beleidsplan

Het beleidsplan is gemaakt samen met de samenwerkingspartners in Zambia. Dat hebben we in augustus 2014 gedaan. Samen hebben we dit besproken en bedacht. Ik (Xavier) heb het geschreven en iedereen is het er mee eens dat dit we het zo willen doen. In 2017 zijn we begonnen met de uitbreiding van de pre school naar de primary school. Deze primary school is, officieel, in juni 2022 geopend met een prachtige openingsceremony. Drie nieuwe klaslokalen, een computerlokaal, een library, een teachersroom en een head teachers office. De plannen worden stap voor stap gerealiseerd. De planning loopt niet helemaal conform om verschillende, vaak goede, redenen. We doen ondertussen ook meer dan in het beleidsplan is voorzien. Scroll even door voor bijvoorbeeld de bouw van het handwash basin.

We hebben het beleidsplan dus ook in het Nederlands en in het Engels. Onder de foto kun je doorklikken om het beleidsplan te lezen. Onder de afbeelding kun je ook op de Engelstalige versie klikken (If you want to read the English version please press the button under the picture).

Banner Strategieplan

Klik hier om het Beleidsplan te bekijken.
(Click here for the English version)

Het beleidsplan is een dynamisch plan. Het zegt hoe onze lokale partners samen met Bouwstenen v00r Zambia, de missie handen en voeten wil geven en de doelstellingen wil bereiken. Stap voor stap wordt daar aan gewerkt en worden die ook gerealiseerd. Waarom dynamisch? Omdat de wereld en ook de wereld in Zambia niet statisch is. Wij spelen in op nieuwe ontwikkelingen, kansen en ook op nieuwe risico’s als ze te maken hebben met de missie van Bouwstenen voor Zambia en met de missie en visie van de Linda Blind Farm School/Xavier Community School. Als er kansen zijn om de resultaten nog meer te verbeteren of als er risico’s zijn die een obstakel vormen voor de doelstellingen en de activiteiten daarvoor, dan nemen we noodzakelijke maatregelen als dat enigzins kan. Denk bijvoorbeeld aan COVID en de absolute prioriteit bij hygiëne en, schoon, water.

Corona heeft ons bijvoorbeeld genoodzaakt om mee te helpen voldoende, schoon en stromend water (en afvoer) mogelijk te maken. Zonder water en goede hygiene, kan een school met kinderen niet functioneren. Niet alleen de klimatologische ontwikkelingen die ook Zambia erg sterk treffen maar daarboven op de COVID-epidemie, drukten de hele wereld met de neus op het belang van een goede hygiene en de beschikbaarheid van voldoende schoon water. Daarom is de enige waterkraan in het midden van het dorp, in de modder, vervangen door een prachtig handwater bassin: overdekt, toegankelijk voor mensen met een beperking, met wasgoten, en op kinder- als ook volwassenhoogte, 17 kranen. Dat staat bijvoorbeeld niet in het basis-beleidsplan.

In het beleidsplan kijken we al wel naar mogelijkheden voor het moment dat kinderen de primary school afronden. Maar dat was, toen we het basis- meerjarenbeleidsplan ontwikkelden, nog wel ver weg. En nu heel dichtbij! Nu de eerste groep kinderen in December 2024 grade 7 van de primary school gaat afronden, willen ze heel graag doorleren. De ouders ondersteunen dat. Hieruit rollen plannen voort dit mogelijk te maken met de uitbreiding naar een zogenaamde lower secundary school: een grade 8 en een grade 9. Een lower secundary school geeft niet meer klasgericht maar vakgericht onderwijs. Voor jongens en voor meisjes. Met vakleerkrachten in plaats van klasseleraren. Het ministery van educatie heeft, tijdens mijn werkbezoek in December 2023/Januari 2024 alle medewerking toegezegd (en dus ook de benodigde vakleerkrachten). De lokale partners en teachers gaan nu alles op alles zetten om deze uitbreiding in December 2024 af te ronden. Zodat de kinderen door kunnen. Ik wil met Bouwstenen voor Zambia proberen om het benodigde bedrag bij elkaar te verzamelen zodat ook deze droom werkelijkheid gemaakt kan worden. De Stichting Wilde Ganzen zal ook hier partner in zijn en elke gedoneerde euro verhogen met 50%.

Jaarverslag 2018/ Annual (video)report 2018 

U vindt het (video)jaarverslag 2018 op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Jaarverslagen, financiële overzichten en goedkeurende verklaringen verschijnen in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. In de blogs onder “nieuws”  kunt u wel al veel lezen over wat we met de partners en de stichting bereikt hebben sinds de start in 2013 en de eerste reis naar Zambia in februari 2014. En als je hierboven bij “ANBI-verantwoording” doorklikt dan kun je ook al veel lezen over wat Bouwstenen voor Zambia afgelopen jaren allemaal gedaan en bereikt heeft. Hieronder de vindplaats voor de financiële overzichten sinds 2014.

Financieel Overzicht 2014

U vindt het financieel overzicht 2014 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2015

U vindt het financieel overzicht 2015 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2016

U vindt het financieel overzicht 2016 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2017

U vindt het financieel overzicht 2017 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2018

U vindt het financieel overzicht 2018 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2019

U vindt het financieel overzicht 2019 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2020

U vindt het financieel overzicht 2020 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2021

U vindt het financieel overzicht 2021 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2022

U vindt het financieel overzicht 2022 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2023

U vindt het financieel overzicht 2023 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Rechtsvorm

 • Bouwstenen voor Zambia is een stichting. Statutair gevestigd in Venray, Nederland
 • De Stichting is een particulier hulpverleningsinitiatief. Opgericht in oktober 2013 op initiatief van de toen 11-jarige Xavier Friesen. Xavier is, gezien zijn leeftijd toen, benoemd als adviseur van de stichting.
 • De Stichting Bouwstenen voor Zambia heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden en 1 adviseur. Alle bestuursleden en adviseur werken geheel onbezoldigd en zonder onkostenvergoedingen voor de stichting.

Akte van Oprichting van de Stichting Bouwstenen voor Zambia 

Klik hier voor de Akte van Oprichting.

Algemeen en bankgegevens

 • Statutaire naam: Stichting Bouwstenen voor Zambia
 • ANBI-RSIN/Fiscaal nummer:  854412220
 • IBAN rekeningnummer: NL54RABO0143100661
 • BIC code: RABONL2U  (voor overboekingen uit het buitenland)
 • Kamer van Koophandel: 61609765
 • ANBI-status: ja

Contactgegevens

 • E-mailadres: info@bouwstenen-Zambia.nl/ xavier@bouwstenen-Zambia.nl
 • Website: www.bouwstenen-zambia.nl
 • Facebook: http://www.facebook.com/BouwstenenZambia
 • Postadres: Julianasingel 49, 5802 AT VENRAY NEDERLAND
 • Telefoon: (0031)+653347793

Volg mij!

©2013

Login