ANBI

Bouwstenen voor Zambia per 3 oktober 2014 een Stichting

De Stichting Bouwstenen voor Zambia is opgericht. Op 3 oktober 2014 is de Akte van Oprichting bij de Notaris geweest. En de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  Nu is het de Stichting Bouwstenen voor Zambia. Klik hier voor de Akte van Oprichting. Wil  je meer weten over de contactgegevens van de Stichting, over de samenstelling van het bestuur, over de doelstelling en het beleid en over wat er in 2014 al gerealiseerd is? Kijk dan even hieronder bij ANBI-verantwoording en klik daar voor meer informatie.

Uw giften kunnen aftrekbaar zijn

Met terugwerkende kracht tot 3 oktober 2014 is de Stichting Bouwstenen voor Zambia een ANBI-instelling.  Hierdoor kunnen onze sponsors en donateurs belastingvoordeel genieten. De overheid stimuleert giften aan erkende goede doelen. Daarom biedt ze de mogelijkheid giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken. Bovendien betaalt een ANBI-instelling geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

De Stichting Bouwstenen voor Zambia is een door de overheid erkend goed doel. De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status is een soort Keurmerk van de overheid (de Belastingdienst).  Hierdoor kunt u als sponsor of donateur giften aan Bouwstenen voor Zambia van uw inkomsten- of vennoot belasting aftrekken.  Voor meer informatie zie de home-page bij HELP MEE en dan bij “wordt sponsor of donateur” of bij “Schenken met belastingvoordeel”.

Door de ANBI-status toe te kennen heeft de overheid onderstreept dat Bouwstenen voor Zambia heel betrouwbaar is en transparant. Uw bijdrage is bij mijn Stichting in vertrouwde handen. Ik zorg er echt voor dat alle bijdragen heel goed besteed worden. U kunt het ook volgen op de website, op Facebook en in ons jaarverslag en financieel verslag.

ANBI-verantwoording

Voor de registratie als ANBI moeten we ook een aantal gegevens verstrekken. U vindt die op deze pagina en voor meer informatie kunt u verder klikken: Klik hier voor meer informatie.

ANBI-voorwaarden 

De voorwaarden waaraan Bouwstenen voor Zambia als ANBI voldoet

 • Wij hebben geen enkel winstoogmerk. Alles gaat rechtstreeks naar het goede doel.
 • Een ANBI kun je alleen zijn als de Stichting zich voor minstens 90% in zet voor het algemeen nut. Dat is een eis.
 • We moeten aan allerlei integriteitseisen voldoe. Je mag niet veroordeeld zijn en niet aanzetten tot geweld of haat.
 • De bestuurders en beleidsbepalers van de Stichting mogen niet over het geld van de Stichting beschikken als of het van hunzelf is.
 • De bestuurders en beleidsbepalers van de Stichting moet beperkt zijn tot een onkostenvergoeding f minimale vacatiegelden. Bij Stichting Bouwstenen voor Zambia krijgen de bestuurders en ik zelf helemaal niets voor ons werk. Wij doen het voor het goede doel.
 • Je moet een actueel beleidsplan hebben. Klik hier voor het beleidsplan.
 • Er moet een redelijke verhouding zijn tussen kosten en bestedingen. Wil je meer weten over de financiën van Bouwstenen voor Zambia klik dan op Financieel overzicht 2014 (eerste kwartaal 2015 beschikbaar).
 • Geld dat overblijft als de Stichting ooit opgeheven zou worden moet besteed worden aan een ANBI met een soortgelijk doel. Dat staat ook in de statuten van de Stichting.
 • Wij moeten voldoen aan de administratieve verplichtingen. Je moet een administratie hebben. En je moet ook op de internetsite een aantal gegevens publiceren zodat iedereen dat kan zien. Dat doen wij met deze informatie ook.

Het Beleidsplan

Het beleidsplan is gemaakt samen met de samenwerkingspartners in Zambia. Dat hebben we in augustus 2014 gedaan. Samen hebben we dit besproken en bedacht. Ik heb het geschreven en iedereen is het er mee eens dat dit we het zo willen doen. In 2017 zijn we begonnen met de uitbreiding van de pre school naar de primary school. De toestemming van het Ministerie van Education in Zambia is binnen. Grade 1 is al gestart in maart 2017. Dat kan nog in het bestaande gebouw. Maar dat gebouw wordt te klein als we een hele primary school moeten herbergen. Een tweede, nieuw, gebouw is echt nodig.  Ik ben al een flink eind op weg met het inzamelen van het geld dat nodig is om het tweede gebouw te bouwen: drie nieuwe klaslokalen, een computerlokaal, een kleine bieb en een kleine lerarenkamer.

We hebben het beleidsplan dus ook in het Nederlands en in het Engels. Onder de foto kun je doorklikken om het beleidsplan te lezen. Onder de afbeelding kun je ook op de Engelstalige versie klikken (If you want to read the English version please press the button under the picture).

Banner Strategieplan

Klik hier om het Beleidsplan te bekijken.
(Click here for the English version)

Jaarverslagen, financiële overzichten en goedkeurende verklaringen verschijnen in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. In de blog onder “nieuws”  kunt u wel al veel lezen over wat ik met mijn stichting bereikt heb in de jaren. Ook in de andere blogs kunt u al heel veel zien en lezen. En als je hierboven bij “ANBI-verantwoording” doorklikt dan kun je ook al veel lezen over wat Bouwstenen voor Zambia afgelopen jaren allemaal gedaan en bereikt heeft.

Jaarverslag 2018/ Annual (video)report 2018 

U vindt het (video)jaarverslag 2018 op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2014

U vindt het financieel overzicht 2014 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2015

U vindt het financieel overzicht 2015 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2016

U vindt het financieel overzicht 2016 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2017

U vindt het financieel overzicht 2017 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2018

U vindt het financieel overzicht 2018 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2019

U vindt het financieel overzicht 2019 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2020

U vindt het financieel overzicht 2020 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2021

U vindt het financieel overzicht 2021 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Financieel Overzicht 2022

U vindt het financieel overzicht 2022 en de goedkeurende verklaring op deze website (Stichting > jaarverslagen).

Akte van Oprichting van de Stichting Bouwstenen voor Zambia 

Klik hier voor de Akte van Oprichting.

Algemeen

 • Statutaire naam: Stichting Bouwstenen voor Zambia
 • RSIN/Fiscaal nummer:  854412220
 • IBAN rekeningnummer: NL54RABO0143100661
 • BIC code: RABONL2U  (voor overboekingen uit het buitenland)
 • Kamer van Koophandel: 61609765
 • ANBI-status: ja

Contactgegevens

 • E-mailadres: info@bouwstenen-Zambia.nl/ xavier@bouwstenen-Zambia.nl
 • Website: www.bouwstenen-zambia.nl
 • Facebook: http://www.facebook.com/BouwstenenZambia
 • Postadres: Julianasingel 49, 5802 AT VENRAY NEDERLAND
 • Telefoon: (0031)+653347793

Volg mij!

©2013

Login