Privacy statement van de Stichting Bouwstenen voor Zambia

Laatst bijgewerkt op 23 april 2024

Uw privacy is voor Bouwstenen voor Zambia erg belangrijk. Daarom gaan wij met heel veel zorgvuldigheid en vertrouwelijk met uw gegevens en informatie om. Wij geven nooit zomaar gegevens aan anderen tenzij dat volgens de wet verplicht is. Wij handelen binnen de grenzen van de wet waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inleiding

Bouwstenen voor Zambia wil kwalitatief goed onderwijs mogelijk en toegankelijk maken voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren die anders waarschijnlijk nooit een school van binnen zouden zien. Om de armoede uit een wereld te kunnen schoppen en ze een kans te bieden een betere toekomst te bouwen voor zichzelf, hun familie, hun communities en misschien zelfs wel hun land. Daarvoor hebben zij uw hulp hard nodig.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van door donateurs, sponsoren, vrijwilligers, ambassadeurs en relaties verstrekte persoonlijke gegevens. We noemen dat hierna “persoonsgegevens”.

Wat gebeurt er met uw gegevens

Bouwstenen voor Zambia kan, indien beschikbaar, persoonsgegevens verwerken zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website-adres, bankgegevens, gegevens over transacties, donaties, giften of andere gegevens die relevant zijn als u met ons contact hebt zoals bijvoorbeeld interactiegegevens (denk aan een cookie).

De bedoeling en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken;

 • Het behandelen van uw eventuele donatie/gift/donateurschap;
 • Het voeren van donateurs en ambassadeurs/helpers administratie;
 • U te kunnen bedanken en informeren over de bestemming/besteding/impact van uw hulp;
 • Om u te informeren over activiteiten en op te hoogte te houden via de Nieuwsbrief bijvoorbeeld d.m.v. het plaatsen van blogs op de website;
 • Het informeren over voortgang/ontwikkeling ed. op de project(en) en ontwikkelingen/werkzaamheden/activiteiten Bouwstenen voor Zambia. Als tegengift en als dank voor uw vertrouwen en uw hulp. Wij streven daarbij naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment;
 • Het verzenden van een nieuwsbrief als die separaat uitgebracht wordt (per e-mail of post).
 • Het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwstenen voor Zambia heeft geen intentie om gegevens te verzamelen over mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze kinderen/jongeren hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwstenen-zambia, zodat wij deze persoonsgegevens kunnen verwijderen.

Uw persoonsgegevens en derde partijen

Bouwstenen voor Zambia geeft uw persoonsgegevens, vanzelfsprekend, niet aan derde partijen anders dan wanneer dat wettelijk verplicht is of nodig is voor de uitvoering van de dienst die we met elkaar overeenkomen. Mochten wij er aanleiding toe zien om wel persoonsgegevens te verstrekken naast bovengenoemd, dan vragen we eerst uw toestemming. Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet aan anderen dan genoemde derden gegeven.

Uw rechten

Wij gebruiken uw gegevens om u, schriftelijk, per email, telefonisch of per post of whatsapp, te informeren over onze activiteiten, een update over de ontwikkelingen op de project(en) of over werkzaamheden van de Stichting Bouwstenen voor Zambia en/of over de bestemming en impact van uw, al dan niet geldelijke, hulp.

U kunt te allen tijde aangeven als u af wilt zien van verdere contacten zoals hierboven beschreven en/of als u uw persoonsgegevens aan wilt doen passen dan wel wilt doen verwijderen. Dit kan door een berichtje te sturen naar info@bouwstenen-zambia.nl of door een Whatsapp te sturen wanneer er tussen u en de stichting een whatsapp-contact in gebruik is. Mocht het om, wettelijke, redenen niet mogelijk zijn om hier gehoor aan te geven (bijvoorbeeld vanwege de vereisten van de overheid in kader van bewaartermijnen gegevens) dan informeren we u daarvan uiteraard. We kunnen altijd voldoen aan uw eventuele wens om van verdere informatie, langs welke weg ook, verschoond te blijven.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen we u, bij indiening van uw verzoek, u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang we die verplicht zijn te bewaren vanwege wettelijke verplichtingen of zolang er een relatie tussen u en de stichting Bouwstenen voor Zambia bestaat.

Nieuwsbrief

Via de website www.bouwstenen-zambia.nl (homepage rechts onder “blijf op de hoogte”) kunt u zich aanmelden voor de, regelmatig, onregelmatig verschijnende posts/blogs (de Nieuwsbrief). U krijgt dan een alert via uw email dat er een post geplaatst is en een link waarmee u door kunt klikken naar het betreffende nieuwe bericht.

Op de homepage van de website kunt u zich hiervoor aanmelden en desgewenst ook afmelden.

Cookies

Bouwstenen voor Zambia gebruikt cookies om onze website persoonlijker en gebruikersvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van uw computer, smart-telefoon of tablet wordt opgeslagen. Deze cookies worden, zonodig, gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan de website hebt u een pop-up ontvangen waarmee we u informeren over deze cookies en uw toestemming vragen voor het plaatsen ervan.

U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is overigens mogelijk dat de website dan minder optimaal werkt.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bouwstenen voor Zambia gebruikt functionele en analytische cookies. Die zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten als formulieren.

Voor analytische cookies maken wij gebruik van Google Analytics. Analytische cookies kunnen ons helpen om informatie te verzamelen over de datum en tijd waarop onze website en social media bezocht wordt en hoe vaak blogs bekeken worden. Met deze informatie kunnen we eventueel onze sites en informatie verbeteren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwstenen voor Zambia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via info@bouwstenen-zambia.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Onze website voorziet, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in een TSL-certificaat. Dit is een beveiligde internetverbinding tussen websites en browsers.

Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.

Klacht indienen

Mocht u, ondanks al onze zorgvuldigheid, een klacht hebben over de wijze waarop we met uw privacy omgegaan zijn? Laat ons dit dan vooral weten in de vorm van een vraag, opmerking of desgewenst een klacht. Wij nemen uw vraag, opmerking of klacht ter harte en zullen die zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken behandelen en u informeren over deze behandeling.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft bent u ook gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen over onze privacyverklaring kunt u natuurlijk contact opnemen met ons: Stichting Bouwstenen voor Zambia, Julianasingel 49, 5802 AT VENRAY of mailen aan info@bouwstenen-zambia.nl

Wijzigingen privacy statement

Bouwstenen voor Zambia behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan dit Privacy statement. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Als u hiervan op de hoogte wilt blijven dan adviseren we u om het privacy statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele ontwikkelingen.

Disclaimer

De website en ook andere schriftelijke of social media uitingen worden met grote zorg samengesteld. Ondanks dat kan het voorkomen dat de informatie die gepubliceerd is onvolledig en/of onjuist en/of niet helemaal up to date is. Bouwstenen voor Zambia sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website, facebookpagina of Instagram account of andere uitingen van Bouwstenen voor Zambia. Ook staan op de genoemde media links naar websites van derden. Bouwstenen voor Zambia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Gebruik van informatie op de website, facebook-pagina of Instagram account of andere uitingen van Bouwstenen voor Zambia is niet toegestaan anders dan met uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Bouwstenen voor Zambia.

Stichting Bouwstenen voor Zambia

Algemene gegevens:

 • Statutaire naam: Stichting Bouwstenen voor Zambia
 • RSIN/Fiscaal nummer: 854412220
 • IBAN rekeningnummer: NL54RABO0143100661
 • BIC code: RABONL2U (voor overboekingen uit het buitenland)
 • Kamer van Koophandel: 61609765
 • ANBI-status: ja

Contactgegevens:

Doneren Sponsorloop Vierdaagse 2024 door Thuy

Sponsor Thuy Nguyen

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login