Help Mee

Geen strijkstok wel betrouwbaar!

Veel mensen zijn bang dat, als ze geld doneren aan een project, er te veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Ik garandeer dat alle hulp en elke cent die ik krijg, rechtstreeks aan het onderwijs voor de kinderen in Zambia besteed wordt. Ik heb geen strijkstok. Veel mensen hebben mij gratis geholpen bijvoorbeeld bij mijn website. Mijn ouders betalen alle reis- en verblijfskosten, telefoon, drukwerk, bankkosten en andere kosten. Al uw geld gaat naar het onderwijs  voor de kinderen zelf. Ik ben,  in februari en maart 2014,  zelf naar Zambia geweest en ervoor gezorgd dat het geld goed besteed wordt. En sinds die tijd ben ik al weer een aantal keren terug geweest naar Zambia om de voortgang te monitoren en te bespreken welke doelen uit het meerjarenbeleidsplan het belangrijkste zijn om aan te pakken. Iedere keer spreken we dan af wie wat gaat doen om een doel te bereiken.

Een nieuwe Pre school: gerealiseerd:

Ik heb in 2014 les gegeven en plannen gemaakt met de bewoners, de leraren, mijn samenwerkingspartners en de architect voor een echt schoolgebouw.  In juli en augustus 2014 ben ik voor de tweede keer teruggegaan. Dit keer om de nieuwe school … te openen! De lokale samenwerkingspartner van Travel Active (dat is de organisatie die het vrijwilligerswerk organiseert) helpt ons mee. Zij heten Dream Livingstone Zambia.

Elk kind een eigen stoel en eigen tafel: bijna gerealiseerd:

De afgelopen vier jaar hebben we ook geld en goederen ingezameld om een container af te kunnen sturen. Een 40 foot container tot de nok toe gevuld met school inventaris en leermiddelen. Voor elk kind een eigen tafel en een stoel. Dadelijk zitten ze niet meer op de grond. Ook dit doel is gerealiseerd. De container is in juni 2018 in Livingstone gearriveerd. De container wordt geopend als de bouw van de primary school klaar is (de spullen voor de primary school zitten helemaal vooraan in de container).

Lesmateriaal: heel goed op weg: 

Er is heel weinig. Potloodstompjes zijn een rijkdom. Met echt lesmateriaal helpen we de leraren om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. In de container zit veel lesmateriaal.

Ondertussen hebben we voor grade 1 ook een boekenpakket gesubsidieerd: elk kind een eigen boekenset. Dat is echt niet gewoon. Maar de kinderen van grade 1 van de Linda Blind Farm School hebben hun eigen boekensets. Dankzij de hulp van Janna Nijssen, vrijwilligster op de Linda Blind Farm School in mei/ juni 2018 en dankzij andere donateurs is in 2018 ook het boekenpakket voor grade 2 afgeleverd op school.

Verbetering van de kwaliteit van onderwijs: heel goed op weg:

We investeren in de opleiding van de leraren. Twee leraressen van de pre school worden financieel ondersteund in het volgen van een goede opleiding.

Ook komt er een bibliotheek in het nieuwe schoolgebouw dat we in het voorjaar van 2019 gaan bouwen. Met dit tweede schoolgebouw de pre school uitgebreid naar de primary school. De inventaris en boeken zitten in de container. En dan is er natuurlijk het computerlab dat gebouwd wordt in hetzelfde nieuwe gebouw voor de primary school. Met 20 gedoneerde computers en laptops kunnen de leerlingen hier straks ook echt aan de slag.

Van pre school naar primary school:

De eerste kinderen hebben de pre school afgerond. Ze hebben de smaak te pakken en willen door leren. Hun ouders vinden dat ook belangrijk. Daarom hebben we in 2017 besloten om voor de bouw van een primary school te gaan. Met Bouwstenen voor Zambia ga ik voor het werven van de fondsen. Dus voor het geld dat nodig is om de school te bouwen. In mei 2018 ben ik naar Zambia geweest en hebben we al een bouwcomite opgericht,  bouwplannen gemaakt en een aanbesteding gedaan (het contract wordt getekend als al het geld binnen is). De vergunningen van de gemeente zijn ook al binnen. Dankzij hele betrokken donateurs zijn we al een heel eind op weg voor het benodigde geld. We bouwen drie nieuwe klaslokalen erbij, een kleine bieb, een computerlab, een lerarenkamertje en een kantoortje voor het hoofd van de school. Ook een zogenaamde strong room komt erbij. Zeg maar een grote kluis waar bijvoorbeeld examens opgeslagen moeten worden. Dat is een overheidsverplichting.

Er zijn nog meer goede plannen ontwikkeld bijvoorbeeld met micro-finance. Als dat concreter wordt, dan komt er ook meer op deze site.

Visie

We besteden het geld, dat aan Bouwstenen voor Zambia gegeven wordt,   zoveel mogelijk in en rond Livingstone in Zambia zelf. Zo helpen we de lokale bevolking extra. Alle materialen en benodigdheden zijn en worden in Zambia zelf gekocht. Zo helpen we ook de economie daar. Denk bijvoorbeeld aan de stenen, aan het cement, aan de aannemer enzovoorts.

Ik praat in Zambia ook met de mensen van de Linda Blind Farm zelf. Om met hen samen te kijken hoe hun school er uit moet gaan zien. Ik  probeer om niet voor hen te denken maar wil graag samen met hen bedenken. Door met hen zelf te overleggen kom ik er ook achter wat ze zelf het liefste willen en wat voor hen het beste werkt. Ik vind het belangrijk om samen met de mensen en de kinderen te zorgen voor de school. Dan is het ook echt hun school.

Hallo

Ik ben Xavier, ik ben inmiddels 15 jaar en zit nu in de derde klas van de middelbare school. In groep 8 van de basisschool heb ik vrijwilligerswerk gedaan in Zambia op een schooltje. Ik was leraar. Ik heb ook geld ingezameld en daar een échte school gebouwd. De school heb ik in augustus 2014 mogen openen! Prachtig. Omdat een échte school, écht helpt. Er is nog veel te doen voor deze hele kwetsbare kinderen. Daarom ga ik door. Xavier

Vierdaagse jubileum­­sponsor­loop Thuy 2019

Sponsor Thuy Nguyen

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

TED-talk Xavier Friesen

©2013

Login