Wordt sponsor of donateur (zo mogelijk met belastingvoordeel)

Bouwstenen voor Zambia helpt hele kwetsbare kinderen, van de Linda Blind Farm School/Xavier Community School, om de armoede uit hun leven te bannen. Dat doen wij door onderwijs voor hen toegankelijk te maken en door goed onderwijs te faciliteren. “Education is the best weapon to change the world” (Nelson Mandela). Dit motto prijkt op de naamplaten naast de entree’s van de pre en primary school.

Helpt u mee? Een gift over maken naar Bouwstenen-Zambia is eenvoudig. U kunt eenmalig schenken, u kunt donateur worden en u kunt ook aan de Stichting Bouwstenen voor Zambia schenken met belastingvoordeel. U kunt indien u dat wilt ook vastleggen dat u een donatie wilt nalaten aan Bouwstenen voor Zambia. Als ANBI-stichting betalen we geen erfbelasting en gaat uw volledige donatie in het kader van uw nalatenschap naar het onderwijs voor hele kwetsbare kinderen en jongeren.

U kunt hiervoor:

a. een opdracht tot eenmalige overschrijving aan de bank geven, bijvoorbeeld via Internet bankieren. De volgende gegevens zijn daarvoor belangrijk:

  • Banknummer NL54 RABO 0143 1006 61,
  • Ten name van Stichting Bouwstenen voor Zambia.
  • BIC code: RABONL2U  (voor overboekingen uit het buitenland)

b. het eenmalige machtigingsformulier gebruiken (zie voor dit eenmalige machtigingsformulier hieronder bij “donateur worden”);

c. u kunt ook maandelijks of misschien jaarlijks doneren met behulp van een doorlopende machtiging welke u ten alle tijde kunt stopzetten natuurlijk. Voor een doorlopend machtingsformulier (zie voor het doorlopende machtingsformulier hieronder bij “donateur worden” en voor meer informatie ook hieronder bij  “Schenken met belastingvoordeel”. Bij HELP MEE op de home-page kunt u ook klikken op “Schenken met belastingvoordeel” voor nog meer informatie hierover.

Schenken met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel is ook mogelijk omdat Stichting Bouwstenen voor Zambia per  3 oktober 2014 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen heeft van de overheid. De ANBI-status betekent dat de Stichting een door de overheid erkend goed doel is. Hierdoor kunnen onze sponsors en donateurs belastingvoordeel genieten. De overheid stimuleert giften aan erkende goede doelen. Daarom biedt ze de mogelijkheid giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken. Bovendien betaalt een ANBI-instelling geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Of en zo ja, hoeveel belastingvoordeel u (enen/of uw eventuele fiscale partner) kunt krijgen is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw gift(en) aan ANBI-instellingen en, van de hoogte van uw zogenoemde drempelinkomen.

Bent u geïnteresseerd, kijk dan op deze website onder “Help Mee, Schenken met belastingvoordeel”.  U treft daar links aan met machtingsformulieren voor een eenmalige gift of voor een periodieke gift. U kunt ook contact met de penningmeester van de Stichting Bouwstenen voor Zambia, de heer J. Verheijen, opnemen via xavier@bouwstenen-zambia.nl. Meer informatie over de aftrekbaarheid van giften, vindt u ook op de website van de belastingdienst. Desgewenst kan een belastingadviseur of een accountant u hierin natuurlijk ook adviseren.

Meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, vindt u op de website van de belastingdienst. Desgewenst kan een belastingadviseur of een accountant u hierin natuurlijk ook adviseren.

Donateur worden

Wilt u donateur worden van Stichting Bouwstenen voor Zambia en zo mee helpen om de kinderen van de Linda Blind Farm School te helpen de armoede uit hun wereld te schoppen door hele goed schoolonderwijs te faciliteren?

U kunt er voor kiezen om dat eenmalig te doen of om dat voor langere tijd te doen bijvoorbeeld door een vaste maandelijkse of door een jaarlijkse donatie. Natuurlijk kunt u een doorlopende machtiging altijd stop zetten.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheden of wilt u eenmalig of periodiek meehelpen met een donatie?

– U kunt hier een formulier tot eenmalige machtiging/ Single Mandate Form downloaden of/or

– U kunt hier een formulier voor een doorlopende machtiging/ Recurrant Collection Form downloaden.

– U kunt mij ook een email sturen met uw naam, uw emailadres en uw informatieverzoek en wij zorgen ervoor dat u, helemaal vrijblijvend, een machtigingsformulier toegezonden krijgt met verdere informatie (xavier@bouwstenen-zambia.nl).

Periodieke schenkingsovereenkomst

Als u Bouwstenen voor Zambia vijf jaar lang met een vast, zelf gekozen, bedrag wilt steunen en dit vastlegt in een “periodieke schenkingsovereenkomst, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

De Belastingdienst spreekt van een periodieke schenking als u uw gift, in de vorm van een jaarlijks hetzelfde bedrag, aan Bouwstenen voor Zambia schriftelijk vastlegt. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in eens of in termijnen betaalt. U betaalt het bedrag wel vijf jaar achter elkaar. Langer mag ook. De minimumtermijn van 5 jaar is echter in principe verplicht om de giften in die vijf jaar af te kunnen trekken van uw inkomsten- of vennootsbelasting. Uitzonderingen hierop zijn te vinden op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebondenaftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften Deze overeenkomst vervalt bij overlijden.

U kunt de ”periodieke schenkingsovereenkomst”  hier downloaden.  U kunt de overeenkomst eenvoudig digitaal invullen en ondertekenen. Als u die aan ons stuurt, ontvangt u een door ons ook getekende overeenkomst retour.  U kunt deze schriftelijke overeenkomst versturen naar Stichting Bouwstenen voor Zambia, Julianasingel 49, 5802 AT VENRAY of mailen naar xavier@bouwstenen-zambia.nl.

Voor meer informatie over het schenken van donaties met belastingvoordeel, zie hierboven bij “Schenken met belastingvoordeel”. Meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, attenderen we u ook graag op de website van de belastingdienst. Desgewenst kan een belastingadviseur of een accountant u hierin natuurlijk ook adviseren.

Samenwerking met de stichting Wilde Ganzen om de lower secundary school te bouwen

Bouwstenen voor Zambia en de stichting Wilde Ganzen zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Wilde Ganzen heeft elke donatie bedoeld voor de bouw van de primary school (en de aanschaf van boeken en ook de kosten voor een jaar studie voor de leraren) vermeerderd met wel 50%. Elke gedoneerde euro was daardoor € 1,50 waard! Wilde Ganzen is ook heel enthousiast over het plan om kinderen in staat te stellen door te leren en daarvoor een secundary school te bouwen.

Besteding van donaties

De pre school is geopend in 2014. Hij kostte precies € 21.000,–. samen met de mensen van de Linda Blind Farm, de architect en mijn samenwerkingspartners heb ik gekozen voor een hele goede kwaliteit van het gebouw. Dus met goede stenen en goed cement, een hele goede vloer en dak en ook een veranda tegen de zon en hitte en zodat ze buiten kunnen zijn zonder in de modder te staan. We kozen voor kwaliteit en duurzaamheid.

De afgelopen jaren heb ik kwalitatief hele goed schoolmeubilair en lesmateriaal ingezameld. Zelfs de inrichting voor een echt computerlokaal en een echte bieb. In juni 2018 is een 40 foot container met alle spullen op de Linda Blind Farm gearriveerd. Geweldig. Met hulp van allerlei scholen in Nederland, donate-it, Biblio-Nef Nederland, de Bibliotheek in Veldhoven en echt nog heel veel meer organisaties, bedrijven, kinderen en volwassenen hebben we deze prachtige container kunnen versturen.

In juni 2022 hebben we de tweede school geopend: de primary school (grade 1 t/m grade 7). Drie klaslokalen, een kleine bibliotheek, een computerlokaal, een lerarenkamer en een kantoor voor de head teacher. Voor deze bouw heeft de Stichting Wilde Ganzen de donaties verhoogd met 50%. We hebben niet het hele geplande budget aan de bouw van dit schoolgebouw hoeven te besteden. Daardoor konden we nog de lokale watertap vervangen door een echt handwash basin te bouwen: overdekt, toegankelijk voor mensen met een beperking, 7 kranen en een watergoot voor volwassenen en hetzelfde maar dan op kinderhoogte voor kinderen, 2 kranen en wasbakken voor mensen met een rolstoel en 2 kranen om jerrycans te vullen. Samengevat: genoeg, schoon (drink) water in een tijd van toenemende droogte als gevolg van de klimaatveranderingen en in een tijd waar hygiëne nog meer van levensbelang is als je bijvoorbeeld naar cholera en covid kijkt.

In december 2024 zal de eerste klas de primary school af ronden. De kinderen hebben de smaak te pakken. Ze willen graag verder leren. Daarom werven we nu fondsen voor de bouw van een (lower) secundary school. Grades 8 en 9 van een middelbare school. 2 klaslokalen, 2 vaklokalen, een deputy teachers kantoortje en een toiletblok voor jongens en meisjes met een toilet voor kinderen met een beperking. De Stichting Wilde Ganzen is ook enthousiast. De officiële procedure moet nog afgerond worden maar de verwachting is dat de Stichting Wilde Ganzen de gedoneerde bedragen zal verhogen met 50%. Elke gedoneerde euro is dus weer 1,50 euro waard!

Als u meer wilt weten kijk dan in het beleidsplan dat op deze site staat. Dit plan heb ik samen met mensen daar gemaakt heb. Ze hebben behoefte aan electriciteit op de school en het school comite  wil de kwaliteit van het onderwijs heel goed maken.  Mijn samenwerkingspartners willen een skillcentrum bouwen en ik wil graag mensen helpen om een bedrijfje te starten met een micro-krediet. Dan kunnen ze met het geld dat ze verdienen eten en hun kinderen naar school laten gaan.

Stichting Bouwstenen voor Zambia kent géén strijkstok. 99,9 % van uw donatie komt ten goede aan het onderwijs voor de kinderen van de Linda Blind Farm School/Xavier Community School in Zambia. En wij boeken echte resultaten.

Namens alle kinderen van de Linda Blind Farm School/Xavier Community School, bedankt alvast heel erg voor uw hulp.

SPONSOR-BOUWPAKKETTEN LOWER SECUNDARY SCHOOL

Ik wil er graag iets tegenover zetten, daarom heb ik een paar sponsor-bouwpakketten gemaakt.

pallet1Alle kleine beetjes helpen.
Dankjewel!

pallet3

Vanaf € 25,- stuur ik je een kaartje uit Zambia.
Dankjewel!

pallet5

Vanaf € 100,- kunnen we uw logo plaatsen op de site.
Dankjewel!

pallet7

Vanaf € 250,- plaatsen we uw logo op de site en als u het leuk vindt kom ik graag een presentatie of een workshop geven.
Dankjewel!

Hallo

Ik ben Xavier, inmiddels 19 jaar en studeer nu aan de Leiden University in Den Haag. In groep 8 van de basisschool besloot ik vrijwilligerswerk te gaan doen in Zambia. Als assistent-leraar. Omdat alleen een échte school écht helpt, besloot ik geld in te zamelen voor de bouw van een échte school. Deze (pre) school heb ik in augustus 2014 mogen openen! In de zomer van 2021 gaat nu de tweede, primary, school open. Prachtig. Omdat een échte school, écht helpt. Er is nog veel te doen voor deze hele kwetsbare kinderen. Daarom ga ik door. Xavier

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

TED-talk Xavier Friesen

©2013

Login