Wordt sponsor of donateur (zo mogelijk met belastingvoordeel)

Wilt u de kinderen van de Linda Blind Farm School in Zambia mee helpen om de armoede uit hun leven te bannen door goed onderwijs mogelijk te maken? Een gift over maken voor Bouwstenen-Zambia is eenvoudig.

U kunt hiervoor:

a. het eenmalige machtigingsformulier gebruiken (zie voor dit eenmalige machtigingsformulier hieronder bij “donateur worden”);

b. een opdracht tot eenmalige overschrijving aan de bank geven, bijvoorbeeld via Internet bankieren. De volgende gegevens zijn daarvoor belangrijk:

  • Banknummer NL54 RABO 0143 1006 61,
  • Ten name van Stichting Bouwstenen voor Zambia.
  • BIC code: RABONL2U  (voor overboekingen uit het buitenland)

c. u kunt ook maandelijks of misschien jaarlijks doneren met behulp van een doorlopende machtiging welke u ten alle tijde kunt stopzetten natuurlijk. Voor een doorlopend machtingsformulier (zie voor het doorlopende machtingsformulier hieronder bij “donateur worden” en voor meer informatie ook hieronder bij  “Schenken met belastingvoordeel”. Bij HELP MEE op de home-page kunt u ook klikken op “Schenken met belastingvoordeel” voor nog meer informatie hierover.

Schenken met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel is nu ook mogelijk omdat Stichting Bouwstenen voor Zambia met terugwerkende kracht tot 3 oktober 2014 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen heeft van de overheid. Bent u hierin geïnteresseerd, kijk dan op deze website onder “Help Mee, Schenken met belastingvoordeel”.  Bij deze informatie treft u ook een link aan naar de website van de Belastingdienst.  En u treft daarin links aan met machtingsformulieren voor een eenmalige gift of voor een periodieke gift. U kunt ook contact met de penningmeester van de Stichting Bouwstenen voor Zambia, de heer J. Verheijen, opnemen via xavier@bouwstenen-zambia.nl.  Een andere manier is om de website van de Belastingdienst te raadplegen (www.belastingdienst.nl en dan “giften”).

Samenwerking met de stichting Wilde Ganzen om de primary school te bouwen

Bouwstenen voor Zambia en de stichting Wilde Ganzen zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Wilde Ganzen zal elke donatie bedoeld voor de bouw van de primary school (en de aanschaf van boeken en ook de kosten voor een jaar studie voor de leraren) vermeerderen met wel 50%. Elke gedoneerde euro is daardoor € 1,50 waard! Wilt u meer weten hierover? Klik dan op de button van Wilde Ganzen op de home-page van deze website.

Donateur worden

Wilt u donateur worden van Stichting Bouwstenen voor Zambia en zo mee helpen om de kinderen van de Linda Blind Farm School te helpen de armoede uit hun wereld te schoppen door hele goed schoolonderwijs te faciliteren? U kunt er voor kiezen om dat eenmalig te doen of om dat voor langere tijd te doen bijvoorbeeld door een vaste maandelijkse of door een jaarlijkse donatie. Natuurlijk kunt u een doorlopende machtiging altijd stop zetten.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheden of wilt u eenmalig of periodiek meehelpen met een donatie?

– U kunt hier een formulier tot eenmalige machtiging/ Single Mandate Form downloaden of/or

– U kunt hier een formulier voor een doorlopende machtiging/ Recurrant Collection Form downloaden.

– U kunt mij ook een email sturen met uw naam, uw emailadres en uw informatieverzoek en wij zorgen ervoor dat u, helemaal vrijblijvend, een machtigingsformulier toegezonden krijgt met verdere informatie.

Voor meer informatie over het schenken van donaties met belastingvoordeel, zie hierboven bij “Schenken met belastingvoordeel”.

Besteding van donaties

De pre school is geopend in 2014. Hij kostte precies € 21.000,–. samen met de mensen van de Linda Blind Farm, de architect en mijn samenwerkingspartners heb ik gekozen voor een hele goede kwaliteit van het gebouw. Dus met goede stenen en goed cement, een hele goede vloer en dak en ook een veranda tegen de zon en hitte en zodat ze buiten kunnen zijn zonder in de modder te staan. We kozen voor kwaliteit en duurzaamheid.

De afgelopen jaren heb ik kwalitatief hele goed schoolmeubilair en lesmateriaal ingezameld. Zelfs de inrichting voor een echt computerlokaal en een echte bieb. In juni 2018 is een 40 foot container met alle spullen op de Linda Blind Farm gearriveerd. Geweldig. Met hulp van allerlei scholen in Nederland, donate-it, Biblio-Nef Nederland, de Bibliotheek in Veldhoven en echt nog heel veel meer organisaties, bedrijven, kinderen en volwassenen hebben we deze prachtige container kunnen versturen.

Na 4 jaar pre school is er nu dringend behoefte aan vervolg. Ik heb met het schoolmanagement, het schoolcomite, de ouders en mijn locale partners gesproken. Zoals in ons beleidsplan staat, gaan we nu voor een primary school. Daar werf ik nu de fondsen voor.  Als de primary school geopend wordt, wordt de container leeg gehaald en alles in de beide scholen geplaatst. Dat is het besluit van het containercomite in Zambia. Dan hebben alle kinderen een eigen tafel en een stoel! Het is gelukt.

Als u meer wilt weten kijk dan in het beleidsplan dat op deze site staat. Dit plan heb ik samen met mensen daar gemaakt heb. Ze hebben behoefte aan electriciteit op de school en het school comite  wil de kwaliteit van het onderwijs heel goed maken.  Mijn samenwerkingspartners willen een skillcentrum bouwen en ik wil graag mensen helpen om een bedrijfje te starten met een micro-krediet. Dan kunnen ze met het geld dat ze verdienen eten en hun kinderen naar school laten gaan.

Stichting Bouwstenen voor Zambia kent géén strijkstok. 100% van uw donatie komt ten goede aan het onderwijs voor de kinderen van de Linda Blind Farm School in Zambia. En wij boeken echte resultaten.

Namens alle kinderen van de Linda Blind Farm, bedankt alvast heel erg voor uw hulp.

SPONSOR-BOUWPAKKETTEN PRIMARY SCHOOL

Ik wil er graag iets tegenover zetten, daarom heb ik een paar sponsor-bouwpakketten gemaakt.

pallet1Alle kleine beetjes helpen.
Dankjewel!

pallet3

Vanaf € 25,- stuur ik je een kaartje uit Zambia.
Dankjewel!

pallet5

Vanaf € 100,- kunnen we uw logo plaatsen op de site.
Dankjewel!

pallet7

Vanaf € 250,- plaatsen we uw logo op de site en als u het leuk vindt kom ik graag een presentatie of een workshop geven.
Dankjewel!

Hallo

Ik ben Xavier, inmiddels 19 jaar en studeer nu aan de Leiden University in Den Haag. In groep 8 van de basisschool besloot ik vrijwilligerswerk te gaan doen in Zambia. Als assistent-leraar. Omdat alleen een échte school écht helpt, besloot ik geld in te zamelen voor de bouw van een échte school. Deze (pre) school heb ik in augustus 2014 mogen openen! In de zomer van 2021 gaat nu de tweede, primary, school open. Prachtig. Omdat een échte school, écht helpt. Er is nog veel te doen voor deze hele kwetsbare kinderen. Daarom ga ik door. Xavier

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

TED-talk Xavier Friesen

©2013

Login