De Stichting en Donateursbelangen

(for English, see below)

De Stichting Bouwstenen voor Zambia is met ingang van 3 mei 2024 aangesloten bij Stichting Donateursbelangen. Wij hebben de Donateursbelofte ondertekend. Met het ondertekenen van deze verklaring heeft de Stichting Bouwstenen voor Zambia verklaart en belooft de Donateursbelofte na te leven en het belang van donateurs te onderschrijven.

Wij zullen donateurgerichte fondsenwerving toepassen in het belang van onze donateurs. Als donateur maak je immers het voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en). Met de hulp donateurs, sponsoren en helpers in welke zin dan ook, is in minder dan 10 jaar tijd de pre- and primary school, de secondary school en een structurele voorziening voor genoeg, schoon water en voor de van levensbelang zijnde hygiëne gerealiseerd op de Linda Blind Farm in Livingstone, Zambia. Voor de meest kwetsbare mensen en kinderen gaan deuren open die zij nooit voor mogelijk gehouden hadden. Zou bouwen aan een nieuwe toekomst om de armoede uit hun leven te schoppen. “If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together” zegt een Afrikaans spreekwoord. En far we went, and further we go, together. Jouw hulp aan een misschien relatief klein project heeft een grootse impact en helpt kinderen om te werken aan een betere toekomst door, toegankelijk, en goed onderwijs mogelijk te maken.

Als donateur kun je GRATIS lid worden van de online donateursbelangen community, zie: https://www.donateursbelangen.nl/deelnemen

Omdat wij de Donateursbelofte onderschrijven en ondertekend hebben mogen wij gebruikmaken van de DonateursBelangen-Badge in onze uitingen. Je treft de DonateursBelangen-Badge onder meer aan op onze website www.bouwstenen-zambia.nl (“op de Homepage” als ook bij kopje “Verantwoording” en bij “Doneren”).

Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen, zie: https://www.donateursbelangen.nl.

 


(ENGLISH)

The Foundation Bouwstenen voor Zambia (Bricks for Zambia) has joined The Foundation Donateursbelangen (Donors Interest) as of May 3, 2024. We have signed the Donor Promise. By signing this declaration, Foundation Bouwstenen voor Zambia has committed to upholding the Donor Promise and endorsing the interests of donors.

We will implement donor-focused fundraising for the benefit of our donors. As a donor, you enable us to work together towards our objectives. With the support of donors, sponsors, of course our local partners and helpers in any form, we have achieved in less than 10 years the establishment of a pre- and primary school, a secondary school, and a structural provision for sufficient, clean water and essential hygiene on the Linda Blind Farm in Livingstone, Zambia. For the most vulnerable people and children, doors open that they never thought possible. Building a new future to eliminate poverty from their lives. “If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together,” says an African proverb. And far we went, and further we go, together. Your help with a perhaps relatively small project has a tremendous impact and helps children work towards a better future by making accessible and quality education possible.

As a donor, you can join the online DonateursBelangen (Donors Interest) community for FREE, see: https://www.donateursbelangen.nl/deelnemen

Because we endorse and have signed the Donor Promise, we are allowed to use the DonateursBelangen-Badge (Donor Interest Badge) in our communications. You can find the DonateursBelangen Badge on our website www.bouwstenen-zambia.nl (on the “homepage” as wel as under “Verantwoording” -Accountability- and “Doneren” -donate-).

For more information about the Foundation DonateursBelangen see: https://www.donateursbelangen.nl.

Doneren Sponsorloop Vierdaagse 2024 door Thuy

Sponsor Thuy Nguyen

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login