Wilde Ganzen Challenge!

De wereldbevolking groeit razendsnel. Nieuwe generaties staan te popelen om naar school te gaan en al die jongeren willen daarna, natuurlijk, ook graag een baan met een fatsoenlijk inkomen. Zodat zij de armoede uit hun wereld kunnen schoppen. En uit die van hun families en community’s.

Er liggen heel veel uitdagingen op onze wereldbol: van groeiende ongelijkheid tot beperkte toegang tot onderwijs en werk. En van klimaatproblemen tot gewelddadige conflicten. Tijdens de Wilde Ganzendag 2024 gisteren in Amersfoort werden deze wereldwijde uitdagingen besproken. We werden bijgepraat door inspirerende gastsprekers én er waren best veel workshops om te kijken naar oplossingen waar je als kleine goede doelenorganisatie aan mee zou kunnen helpen.

Natuurlijk was ik erbij en niet alleen Bouwstenen voor Zambia maar ook Elly, Bart en Marijke Veldpaus van Stichting de Helpende Handen (India) uit Venray waren erbij!

 

The world population is growing rapidly. New generations are eager to go to school, and all those young people, of course, want a decent income job afterwards so they can kick the poverty out of their lives as out of the lives of their families and communities. 

There are many challenges on our planet: from growing inequality to limited access to education and employment. And from climate issues to violent conflicts. These global challenges were discussed during the Wild Geese Foundation Day 2024 yesterday in Amersfoort. We were briefed by inspiring guest speakers, and there were quite a few workshops to explore solutions that small charities could contribute to.

Of course, I was there, and not only Bricks for Zambia but also Elly, Bart, and Marijke Veldpaus from the Helping Hands Foundation (India) from Venray were present!

Key note speaker, Laura Bas

Wist je dat 40% van de wereldbevolking onder de 25 jaar is? En de gemiddelde leeftijd van een wereldleider is 62. Laura Bas is een zogenoemde Generatie-Z expert. Zij was de key-note speaker van de dag. Generatie Z? Zo wordt de generatie genoemd die tussen 1995 en 2010 geboren is. Een generatie die volgens Laura Bas gedreven wordt door drie hoofdthema’s: technologie, gelijkwaardigheid en activisme en inzet voor een betere wereld (armoedebestrijding, -gender-gelijkheid en klimaatveranderingen zijn belangrijke onderwerpen waarvoor de Generatie-Z, soms letterlijk, de straat op gaat).

Laura is Generatie–Z expert, en geeft organisaties advies over het aantrekken en behouden van jong talent. En heeft duidelijke ideeën over hoe jongeren beter betrokken kunnen worden in organisaties. En over het belang van jongeren en vrouwen in de besluitvorming. Daarnaast is ze voormalig jongerenambassadeur voor Seksuele Rechten en Gendergelijkheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en adviseur over het belang van betekenisvolle jongerenparticipatie. Zij sprak eerder bij de VN en Microsoft maar ook op TEDx:

 

https://youtu.be/so9nzNUfnOQ?si=74hh2cMhOPp1laxU

Did you know that 40% of the world’s population is under 25 years old? And the average age of a world leader is 62. Laura Bas is a so-called Generation Z expert. She was the keynote speaker of the day. Generation Z? This is the generation born between 1995 and 2010. A generation that, according to Laura Bas, is driven by three main themes: technology, equality, and activism, and dedication to a better world (poverty alleviation, gender equality, and climate change are important topics for Generation Z, sometimes literally taking to the streets).

Laura is a Generation-Z expert, advising organizations on attracting and retaining young talent. She has clear ideas on how young people can be better engaged in organizations. And about the importance of young people and women in decision-making. In addition, she is a former youth ambassador for Sexual Rights and Gender Equality of the Ministry of Foreign Affairs and advisor on the importance of meaningful youth participation. She has spoken at the UN and Microsoft, as well as at TEDx:

Niet alleen veel workshops om uit te kiezen maar ook een vruchtbare dag voor vele nieuwe projecten die een steun in de rug kregen.

Jongeren aan zet: 10 jongeren kregen een plek op het podium om hun project in 4 minuten met het publiek te delen: een pitchsessie met een prijs. Drie projecten kregen kregen een mooie cheque om aan hun project te besteden. Het hoogste geldbedrag ging naar een project dat gepitched werd door drie jongeren van Keniaanse afkomst. Zij zetten een geboortekliniek op voor tienermeisjes die ongewenst zwanger zijn geworden.

Not only were there many workshops to choose from but it was also a fruitful day for many new projects that received a boost.

Youth in charge: 10 young people had a spot on the stage to share their project with the audience in 4 minutes: a pitching session with a prize. Three projects received a generous check to spend on their project. The highest amount went to a project pitched by three young people of Kenyan descent. They set up a maternity clinic for teenage girls who have become pregnant unwantedly. See above for the people who won this pitch contest. 

Ook mooi om te delen is de grote winnaar van de Wilde Ganzenprijs voor het versterken van wereldburgerschap. Die prijs ging naar Sierra Leone Youth Initiative. Met een plan om studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen te stimuleren om praktische bijdragen te geven aan projecten in Sierra Leone (bijvoorbeeld naaiateliers ondersteunen om hun producten beter te vermarkten). En ze hebben niet gewacht maar zijn al gestart.

En er waren nog twee projecten die een wereldburgerprijs in de wacht sleepten. Jongeren van een dovenschool in Tongo en Nederlandse jongeren, op een Nederlandse middelbare school, die samen een sponsoractiviteit gaan houden, in gemengde teams.

Of wat te denken van de het bakfietsproject. Met een bakfiets trekken jongeren door Nederland en vertellen over hun project in Zuid-Afrika.

Also worth mentioning is the big winner of the Wilde Ganzen Prize for strengthening global citizenship. That prize went to the Sierra Leone Youth Initiative. With a plan to encourage students at Dutch universities and colleges to make practical contributions to projects in Sierra Leone (for example, supporting sewing workshops to better market their products). And they didn’t wait, they’ve already started.

And there were two more projects that won a global citizenship award. Young people from a deaf school in Tongo and Dutch young people, at a Dutch high school, who are going to hold a sponsorship activity together, in mixed teams.

Or what about the cargo bike project? With a cargo bike, young people travel through the Netherlands and talk about their project in South Africa.

https://www.wildeganzen.nl/nieuws/winnaars-communicatiewedstrijd

Wij namen veel nieuwe informatie mee, maar ook nieuwe contacten die helpende tips hebben. En wij konden ook wat teruggeven. Niet helpen of hulp maar gelijk oversteken, gelijkwaardigheid, en een win-win maken zoals een van de sprekers dat zei.

We took away a lot of new information, but also new contacts that have helpful tips. And we could also give something back. Not helping or aid but equal exchange, equality, and making it a win-win as one of the speakers said.

 

#wildeganzen #wildgeesefoundation #bouwstenenvoorzambia #generation-z #generatie-z #xaviercommunityschool #lindablindfarmschool #helpendehandenindia#dreamlivingstone#dreamlivingstonezambia

 

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

Doneren Sponsorloop Vierdaagse 2024 door Thuy

Sponsor Thuy Nguyen

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login