Het was even wat stiller op de website en facebook. Maar ook hier zijn we weer terug. It was a little quiet on the website and facebook for a while. But here we are again.

Het was even stil op de website en facebook. Niet omdat de trein stil stond op de Linda Blind Farm School/Xavier Community School en bij Bouwstenen voor Zambia. Integendeel zelfs. Er is weer veel gedaan, gebeurd en vooruitgang geboekt.

Het was even stiller omdat ik ook nog een paar maanden in Kenia was. Voor mijn studie heb ik, samen met twee studiegenoten, een onderzoek gedaan voor Healty Entrepeneurs (HE) in Homa Bay (in het zuid-westen van Kenia bij het Victoria Lake).

Healthy Entrepreneurs is een sociale onderneming die lokale ondernemers uitrust met de opleiding, instrumenten en materialen om gezondheidsartikelen en medicijnen te verkopen in afgelegen gemeenschappen in Afrika bezuiden de Sahara. Zo worden gezondheidsartikelen en eenvoudige geneesmiddelen toegankelijk voor mensen die in afgelegen gebieden wonen.
HE staat echter voor de uitdaging om deze ondernemers na verloop van tijd te behouden. Samen met Jari en Alicia, heb ik, als onderdeel voor mijn minor Frugal Innovation, veldonderzoek gedaan om het retentieplan van Healthy Entrepreneurs te evalueren, verbeteringen voor te stellen en te testen. Om te onderzoeken, heel kort samengevat, wat de lokale ondernemers nodig hebben om succesvol te worden en te blijven en dus aan Healthy Entrepreneurs verbonden te blijven of zich te verbinden en ook healthy entrepreneur/ondernemer te worden. Zodat basisgezondheidszorg voor iedereen toegankelijk wordt. Mannen en vrouwen worden opgeleid tot Healthy Entrepreneurs (zelfstandige gezondheidswerkers).
Het was een hele mooie, intensieve en ook vruchtbare tijd in Kenia. We mochten werken met een fantastisch team dat ons meteen mee op sleeptouw nam waardoor wij snel aan het werk konden en veel hebben kunnen doen. Dat in het heel kort.
Samengevat: er is ook weer tijd en internet om je mee te nemen in de ontwikkelingen op de Linda Blind Farm School/Xavier Community School. Want er is heel veel gebeurd en gerealiseerd in 2022 en er staan een aantal belangrijke stappen op het programma voor 2023.
 

It was quiet on the website and facebook for a while. Not because the train stopped at the Linda Blind Farm School/Xavier Community School and at Building Blocks for Zambia. On the contrary, in fact. Much has again been done, happened and progress made.

It was more quiet for a while because I was also in Kenya for a few months. For my studies, along with two fellow students, I did a research project for Healty Entrepeneurs (HE) in Homa Bay (in the south-west of Kenya near Lake Victoria).

Healthy Entrepreneurs (HE) is a social enterprise that equips local entrepreneurs with the training, tools and materials to sell health commodities and medicines in remote communities in sub-Saharan Africa. HE makes health items and some type of medicines accessible to people living in remote areas.
However, HE faces the challenge of retaining these entrepreneurs over time. Together with Jari and Alicia, and as part of my minor Frugal Innovation, we conducted field research  to evaluate, suggest improvements and test Healthy Entrepreneurs’ retention plan. To investigate, very briefly, what the needs of the local entrepreneurs are to become and remain successful and thus stay connected to Healthy Entrepreneurs or connect and also become healthy entrepreneur/entrepreneurs. So that basic health care becomes accessible to all. Men and women are trained to become Healthy Entrepreneurs (independent health professionals).

It was a very beautiful, intensive and also fruitful time in Kenya. We were allowed to work with a fantastic team that immediately took us in tow which allowed us to get to work quickly and do a lot. That in a nutshell.

In summary, there is also time and internet again to take you through the developments at the Linda Blind Farm School/Xavier Community School. Because a lot has happened and been accomplished in 2022 and there are some important steps planned for 2023.

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

Doneren Sponsorloop Vierdaagse 2024 door Thuy

Sponsor Thuy Nguyen

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login