Geduld en vasthoudendheid beloond! Feest in Grade 6. Finally arrived! Celebration in Grade 6. Every child their brand new bookset!

In Januari 2023 heeft de Linda Blind Farm School/Xavier Community School een nieuwe klas verwelkomt: Grade 6!

Wij ontvingen een hele fotoreportage ? van de kinderen van Grade 6. Enthousiast houden zij hun boeken in de lucht. Spiksplinternieuwe boekensets mogelijk gemaakt door donaties aan Bouwstenen voor Zambia. Nu heeft ook elke leerling van Grade 6 een boekenset met, voor elk vak, leer- en oefenboeken!

Hun geduld werd wel even op de proef gesteld want.. de eerste twee maanden moesten ze het zonder boeken doen. Boeken waren bijna niet te krijgen. Maar de vasthoudendheid van de leraren werd uiteindelijk beloond.
Net voor het einde van het eerste semester, kwam dan toch eindelijk de bestelling binnen: voor elk kind een eigen boekset. En natuurlijk ook voor de lerares. Check!

De kinderen van Grade 5 in 2022 maakten de overstap naar deze nieuwe Grade 6. Zo komt er elk jaar een nieuwe grade bij op de Xavier Community School (misschien weet u het nog maar in 2012 begon de Linda Blind Farm School met 5 kinderen en 2 dedicated, onbetaalde, teacher en assistent teacher. Nu amper 10 jaar later vinden er ruim 260 kinderen hun weg naar deze school. En dat worden er nog elk jaar meer). In januari 2024 groeit deze Grade 6 door naar een nieuwe Grade 7. Deze kinderen zijn de echte pioniers die elk jaar als eerste de groei van de school met een nieuwe Grade in luiden.

Namens de staff van de school en zeker namens alle kinderen van Grade 6 maar ook natuurlijk namens Bouwstenen voor Zambia, weer heel veel dank aan iedereen die de donatie van deze 31 boekensets aan Grade 6 mogelijk heeft gemaakt!!

Het hoeft geen betoog dat een (eigen) boekset het verschil maakt voor de leerlingen. Ook op de Xavier Community School in Zambia. Misschien weet u het nog maar een paar jaar geleden, schreven de leraren zelf, met de hand, voor elk kind afzonderlijk, elke dag, huiswerkbladen. Ze bedachten elke dag zelf lessen, zonder houvast aan een lesmethode en een curriculum. Bijna onvoorstelbaar. En wat een verschil met nu. Essentieel als je kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan wilt bieden. En dat is waar de Xavier Community School voor gaat.

Dankzij alle hulp en donaties hebben we nu al ruim 180 kinderen en hun leraren (grades 1 t/m 6) kunnen voorzien van een eigen boekenset. Ontzettend veel dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft!! Dank aan de mensen die online shoppen bij hun favouriete webshops, via Doelshop.nl én daarmee tegelijkertijd gratis doneren aan Bouwstenen voor Zambia https://bouwstenenvoorzambia.doelshop.nl/info, Dank ook aan de vaste donateurs die elke maand of jaarlijks meehelpen, dank aan degenen die speciaal voor boekensets doneren, dank aan iedereen die mee helpt om deze kinderen in staat te stellen om een toekomst te bouwen.

Wij zetten de blik al weer vooruit want je kunt er niet snel genoeg bij zijn.
In Januari 2024 gaan de kinderen van de Grade 6 van vandaag, over naar de, nieuwe, Grade 7. Het wordt dan hun laatste jaar op de primary school. Ze zullen de eerste Grade 7 zijn die de Xavier Community School helemaal afgemaakt hebben :).

Ontzettend belangrijk dat ze bij de start in Januari 2024, op tijd, in hun eigen boekensets van Grade 7 kunnen duiken.

Dat is waar we nu voor gaan: 30 nieuwe boekensets en een lerarenset voor Grade 7 in het nieuwe schooljaar.

In January 2023, the Linda Blind Farm School/Xavier Community School welcomed a new grade: Grade 6!

We received an entire photo report ? of the Grade 6 children, enthusiastically holding their books in the air. Brand new book sets made possible by donations to Building Blocks for Zambia. Now each Grade 6 student also has a book set with, for each subject, learning and practice books!

Their patience was tested for the first two months without books. Books were hard to come by. But the teachers’ tenacity was eventually rewarded.
Just before the end of the first semester, the order finally arrived: a set of books for each child. And, of course, for the teacher as well. Check!

The children from Grade 5 in 2022 made the transition to this new Grade 6. So every year the Xavier Community School/ Linda Blind Farm School, extends with an additional year group and therefore in January 2023 grade 5 turned into the first Grade 6 of the Xavier Community School (you may remember but in 2012 Linda Blind Farm School started with 5 children and 2 dedicated, unpaid, teacher and assistant teacher. Now barely 10 years later over 260 children find their way to this school. And they are still growing every year). In January 2024 this Grade 6 will grow into a new Grade 7. These children are the real pioneers who will be the first to usher in the growth of the school with a new Grade each year.

On behalf of the staff of the school and certainly on behalf of all children of Grade 6 but also of course on behalf of Building Blocks for Zambia, many thanks to everyone who made the donation of these 31 sets of books to Grade 6 possible.

Needless to say, a (personal) book set makes all the difference for the students. Everywhere in the world. Also at Xavier Community School in Zambia. You may remember but a few years ago, the teachers wrote homework sheets themselves, by hand, for each child individually, every day. They came up with their own lessons every day, with no hold on a teaching method and curriculum. Almost unimaginable. And what a difference from today. Essential if you want to offer quality education. And that is what Xavier Community School is all about.

Thanks to all the help and donations, till now we have been able to provide more than 180 children and their teachers (grades 1 to 6) with their own set of books. A huge thank you to everyone who made this possible!!!

We are already setting our sights ahead because you can’t get there fast enough.
In January 2024, the children of today’s Grade 6 will move on to the new Grade 7. This will be their last year in primary school. They will be the first Grade 7 children to finish Xavier Community School :).

Incredibly important that when they start in January 2024, on time, they will be able to dip into their own Grade 7 book sets.

That is what we are going for now: 30 new book sets and a teacher’s set for Grade 7 in the new school year.

 

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

Doneren Sponsorloop Vierdaagse 2024 door Thuy

Sponsor Thuy Nguyen

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login