Livingstone kleurt groen! Livingstone is turning green :)!

Livingstone kleurt groen ?.

Bijna 270 groene rugzakken kleuren sinds een paar weekjes de straten van Livingstone. Groene rugzakjes met het, spiksplinternieuwe, logo van Xavier Community School erop. De kinderen zijn apetrots! En de leraren niet minder. Bij de kleintjes zijn de rugzakken soms bijna groter dan het kleintje zelf maar ze willen ze perse zelf op de rug.

270 groene rugzakken bedrukt met het logo van de Xavier Community School. Dit is mogelijk gemaakt door de medewerkers van BNN/VARA! In het kader van de 1 mei viering in 2021 heeft de OR van BNN/VARA besloten om een gift te doen aan Bouwstenen voor Zambia. Met deze gift wilden zij alle kinderen van de Linda Blind Farm School een eigen rugzakje geven. Zodat zij hun huiswerk mee naar huis kunnen nemen en thuis dus ook meteen een eigen soort van “groen huiswerkkastje” hebben voor hun schoolspulletjes. Aike Kraaikamp, al eerder heel actief in team Bouwstenen voor Zambia in een Hilversumse quiz, zette de hele molen in beweging. Zij heeft de OR van BNN/VARA  op het spoor van Bouwstenen voor Zambia gezet en dit project voorgedragen en vervolgens uitgedragen. 270 groene rugzakjesdragers zijn, dankzij jullie, nu zo ontzettend blij en paraderen trots en met rechte rug, dagelijks van huis naar de Xavier Community School en weer terug. Pinkcube zorgde voor de rugzakjes en het drukwerk. Steven heeft het nodige geduld aan de dag moeten leggen en ook een extra steentje in het zakje gedaan.

Het begon allemaal met die kleine vierkante vouwblaadjes waar de kinderen hun huiswerk op maakten. Tegen de muur of op de rug van je vriendje of vriendinnetje. Ooit in februari 2014. In een gebouwtje van amper 4×4 m2. Dankzij de hulp van velen kwam er al in augustus 2014 een prachtige pre school en was er in juni 2022 die grandioze opening van de echte primary school. Dankzij de hulp van velen heeft ondertussen ook elk kind zijn of haar boekenset. En ook de teacher. Wel zo makkelijk. En nu is er het groene rugzakje.

Het groene rugzakje maakt voor de kids een heel groot verschil: het is een kans om nog meer uit je schooltijd te halen. Je kunt er, voor sommigen elke dag kilometers lag, je schoolspullen in dragen. Dat scheelt echt wel een heel stuk als je te voet naar school en weer terug moet. Thuis hebben ze een soort van eigen boekenkastje. Met alle spullen bij de hand elke dag, wordt het nog leuker en ook gemakkelijker om je huiswerk te maken. En wat is nu een fijner gevoel dan samen met 269 anderen elke dag door de straten en paden in en rondom Livingstone naar de Xavier Community School te gaan. Ze vinden het leuk om ook zo te laten zien dat ze bij deze school horen. Een rugzak, voor ons zo gewoon. Voor deze kinderen een “persoonlijk schatkistje van de Xavier Community School”.

Maar hoe haal je nu je eigen rugzak uit die stapel van 270 rugzakjes ?? Daar is iets vernuftigs voor bedacht. 270 lintjes verdeeld over 10 kleuren: elke grade heeft lintje aan de rugzak in de kleur van de eigen grade. 270 labeltjes met sleutelhanger: en dan heeft elk kind ook nog een labeltje aan de rugzak met daarop de eigen naam. En natuurlijk zijn er altijd nog de teachers die met graag met je meekijken.

Wij gaan nu voor gevulde groene rugzakjes. Een boekensetje is er al. Helaas hebben ouders geen geld om de dingetjes voor de rugzak te kopen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn. Als nu elk kind ook nog een aantal schriftjes, potloden, kleurpotloden, een meetlatje, gum en puntenslijper in een schooletuitje (misschien wel met het Xavier Community School logo erop..) en bijvoorbeeld een mooi kleurboekje in zijn of haar groene rugzakje zou kunnen stoppen.. dan zou dat de cirkel helemaal rond maken. Een mooie toekomstmuziekje. Als we kunnen helpen om dat muziekje te laten klinken door de straten van Livingstone, dan is het feest helemaal compleet.

 

Livingstone is turning green ?.

Almost 270 green backpacks have been coloring the streets of Livingstone for a few weeks now. Green backpacks with the brand new logo of Xavier Community School on them. The children are very proud of their backpacks! And the teachers are just proud. For the little ones, the backpack might almost be the child themselves, but even the youngest insists on carrying the bag on their backs.

270 green backpacks printed with the logo of Xavier Community School. This was made possible by the employees of BNN/VARA! As part of the May 1 celebration in 2021, the Dutch broadcasting company BNNVARA employees donated backpacks to the Foundation Bouwstenen voor Zambia (Bricks for Zambia).

With this donation, BNNVARA wanted to give all the children of Farm School their own backpacks so that they can take their homework home. Aike Kraaikamp, previously very active in the team Building Blocks for Zambia in a Hilversum quiz, set everything in motion. She put the OR of BNN/VARA on the trail of Bouwstenen voor Zambia, nominated us, and then spread the word about this project. As a result, thanks to you, 270 green backpack carriers are now so incredibly happy and parade proudly with their new trophy. Thanks to Pinkcube for providing the backpacks and printing.

In 2014, it all started with having to do their homework against the wall or on their friend’s back in a little building barely measuring 4×4 m2. Now, thanks to the help of many, every child has their book set. And also the teacher. Very convenient. Now, the next step is the green backpack.

It significantly impacts the kids: it provides an opportunity to get even more out of your school time. You can carry your school stuff in it. That really does make a big difference when you have to walk to school and back, sometimes for miles. At home, they now have their bookcase. With all the stuff at hand daily, it becomes even more fun and easier to do your homework. And what could be a better feeling than going with 269 others through the streets and paths in and around Livingstone every day to Xavier Community School? They genuinely enjoy showing that they belong to this school. A backpack is so regular for us. But for these children, it is a “personal treasure box from Xavier Community School.”

But how do you find your own backpack in that pile of 270 identical backpacks? The teacher devised something ingenious. Two hundred seventy ribbons are divided into ten colors: each backpack has a ribbon in the color of its own grade. 270 labels with a key ring: each child has a tag on the backpack with their name. And, of course, there are always teachers who are happy to help you look for it.

We are now trying to fill these green backpacks. A set of books is already there. But, unfortunately, parents do not have the money to buy the things for the backpack that we take for granted. Now, if each child could also put some notebooks, pencils, colored pencils, a ruler, an eraser, and a pencil sharpener in their school kit (maybe with the Xavier Community School logo on it) and, for example, a lovely coloring book in their green backpack, that would complete the circle. It is a nice little idea for the future. Then the party is truly complete!

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

Doneren Sponsorloop Vierdaagse 2024 door Thuy

Sponsor Thuy Nguyen

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login