Als de kinderen vrij zijn, werken de leraren door. When the children have their Wednesday-afternoon off, the teachers go on..

Het is hard werken op woensdagmiddag op de Linda Blind Farm School. Althans, voor de leraren dan :). Kant en klare leermiddelen zijn niet altijd voor handen. Het lerarenteam van de Linda Blind Farm School/Xavier Community School gaat niet bij de pakken neer zitten. Zij gaan zelf aan de slag. Als team. Een middag knippen, plakken, schrijven, tekenen en dan heb je ook echt weer wat.

Deze keer niet in het Engels maar in een van de, zeven, officieel erkende (regionale) Zambiaanse talen. Ik denk dat het Tonga is maar helemaal zeker ben ik er niet van..

Er zijn meer dan 70 verschillende talen/dialecten te vinden in Zambia. Engels is sinds de onafhankelijkheid in 1964 de nationale taal en ook de taal die in principe voor de klas gebruikt wordt. Al spreken de leraren ook vaak nog in een lokale taal omdat niet elk kind al redelijk Engels beheerst als het op school start. Met Engels kun je in Zambia dus overal heel goed uit de voeten.   Het grootste deel van de bevolking spreekt behoorlijk goed Engels. Zo zeker ook alle leraren op de Xavier Community School. En de oudere kinderen kunnen hun mondje ook goed roeren in het Engels. Spreken en verstaan gaat hen wel gemakkelijker af dan schrijven. De tweede taal van het land is Bemba gevolgd door Nyanja, Tonga, Luvale, Lozi, Mambwe en Tumbuka.

Naast het Engels als onderwijstaal stimuleert de taalpolitiek van Zambia ook het lesgeven in zeven Zambiaanse talen (als vak) in officieel voorgeschreven regio’s: Bemba, Kaonde, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja en Tonga. Op de Zambiaanse televisie is, bijna dagelijks, ook enige zendtijd in deze 7 talen. In de Constitution of Zambia (bij de onafhankelijkheid in 1964) werd gegarandeerd dat “The State shall take measures to promote the practice, enjoyment and development by any person of that person’s culture, tradition, custom and language insofar as these are not Inconsistent with this Constitution” (Deel 9, Artikel 112, Lid g).

En, by the way, ziet u welke ruimte de leraren gekozen hebben om dit werk te doen? Inderdaad in de nieuwe lerarenkamer :).

It’s a hard job on Wednesday afternoons at Linda Blind Farm School. At least, for the teachers :). Learning aids and ready-made teaching aids are not always at hand. But the teaching team at Linda Blind Farm School/Xavier Community School is not going to sit back. They set to work themselves. As a team. If necessary they produce their own new materials. An afternoon of cutting, pasting, writing, drawing and then you actually have something.

This time not in English but in one of the, seven, officially recognized (regional) Zambian languages. I think it’s Tonga but I’m not entirely sure….

There are over 70 different languages/dialects to be found in Zambia. English has been the national language since independence in 1964 and also the language basically used in the classroom. Although teachers often also speak in a local language because not every child already has a reasonable command of English when they start school. So with English you can get along very well everywhere in Zambia. Most of the population speaks English pretty well. So do all the teachers at Xavier Community School. And the older children can also speak English well. Although speaking and understanding is easier for the majority of them than writing. The second language of the country is Bemba followed by Nyanja, Tonga, Luvale, Lozi, Mambwe and Tumbuka.

In addition to English as a language of instruction, Zambia’s language policy also encourages the teaching of the seven, above mentioned, Zambian languages (as a subject) in officially prescribed regions: Bemba, Kaonde, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja and Tonga. On Zambian television, almost daily, there is also some airtime in these 7 languages. The Constitution of Zambia (at independence in 1964) guaranteed that “The State shall take measures to promote the practice, enjoyment and development by any person of that person’s culture, tradition, custom and language insofar as these are not Inconsistent with this Constitution” (Part 9, Article 112, Paragraph g).

And, by the way, do you see what space teachers have chosen to do this work? Indeed in the new teachers’ room :).

 

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login