Een echte schoolreis! Wat spannend. Eindelijk de Falls van dichtbij. Werelderfgoed! A real school trip! How exciting. Finally the Falls up close. World heritage site!

Schoolvakantie in Zambia is aangebroken. Op 9 januari 2023 start het nieuwe schooljaar (anders dan bij ons loopt het schooljaar in Zambia van Januari tot December). De kinderen hebben allemaal hun tests gemaakt afgelopen weken. Daarover binnenkort meer.

Maar wat bijzonder was de afsluiting van dit schooljaar! Voor het eerst in hun leven ging een schoolklas op schoolreisje!! Naar de mighty Victoria Falls. Het is maar 10 km van de Linda Blind Farm School. Toeristen komen van over de hele wereld om dit ontzettend indrukwekkende natuurfenomeen te aanschouwen. En de kinderen van de Linda Blind Farm School gingen nu ook voor de eerste keer in hun leven. Wat een belevenis. Met een busje vol met kids en teachers. Ze hadden de dag van hun leven.

  vol verwachting klopte hun hart.. their hearts where beating. So exciting!

Het is nog maar 10 jaar geleden dat teachers Bridget en Elidah, samen met Mr Thomas, het heft in eigen handen namen en een schoolklasje begonnen. Met vijf kinderen, achter een gordijntje, in een opening tussen twee huisjes. En nu, 10 jaar later, gaan er 260 kinderen naar school, zijn er 10 leraren en twee prachtige schoolgebouwen met een fantastisch handwash basin! Nu 10 jaar later maken de kinderen van de Linda Blind Farm School/Xavier Community School een echte schoolreis!

    

   

Tjonge wat een plezier hadden de kinderen. Nieuwsgierig. spannend ook. Een echt schoolreisje en eindelijk de Mosy-a-Tunya van dichtbij. Iets minder miljoenen liters water donderden deze keer over de rand want ze zijn nog allemaal droog :).

   

De Victoria falls zijn de breedste watervallen van Afrika. Een watergordijn van meer dan 1700 meter breed en 1oo meter hoog. Per minuut dondert er wel 500 miljoen water over de rotswand naar beneden. In goede tijden dan wel. Want ik heb ze ook wel eens droog zien staan. Dat is echt geen goed teken voor de bevolking.

De Falls liggen in de Zambezi. Een grote rivier op de grens tussen Zambia en Zimbabwe. Je kunt de Falls dus ook vanuit 2 landen bezoeken.

De eerste Europeaan die de watervallen wereldkundig heeft gemaakt is de Schotse missionaris en ontdekkingsreiziger David Livingstone. In 1855. Zijn standbeeld vind je ook aan de Zambiaanse kant van de watervallen.

In Livingstone noemen ze deze watervallen niet de Vic-Falls maar Mosi-oa-Tunja (letterlijk vertaald: de rook die dondert). En dat is  echt wat de Falls doen als ze niet droog staan. Ze donderen met groot geweld naar beneden. Je ziet vanuit kilometers ver de “rook” van waterdruppels opstijgen.

De Victoria Falls zijn in 1989 door UNESCO tot Werelderfgoed verklaard.

  the Bridge over the Zambezi. And yes, you can make your dive from this bridge. More next blog. 

Of.. je maakt een duik van de brug over de Zambezi naar beneden. Daarover volgende keer meer want… echt ook dat hoorde bij het schoolreisje…

En ja met de Falls houdt het nog niet op bij de Falls. Je kunt er raften en kanoen. Of een helikoptervlucht over de Falls en Zambezi maken (maar dat kost toch wel een klein fortuintje vind ik. Nooit gedaan dus). Je kunt naar de “Boiling pot”. De naam zegt het al. Na een hike omlaag (je moet daarna ook weer terug) van 2,3 km en 3 kwartier kom je op een punt waar al het water van de Falls met een enorme vaart voorbij dendert. Ook de Devils-pool doet zijn naam eer aan. Een prive-badje.. op de rand van de Falls. Je kijkt er overheen en naar beneden.. Kost ook wat en dan heb je ook wat. Nee, ik heb het nog nooit gedaan.

School vacations in Zambia have arrived. The new school year starts on January 9, 2023 (unlike ours, the school year in Zambia runs from January to December). The children have all taken their tests last weeks. More on that soon.

But what was so special at the end of this school year? For the first time in their lives a school class of the Linda Blind Farm School/Xavier Community School went on a school trip!!! To the mighty Victoria Falls. Only 10 km from the Linda Blind Farm School. But the children have never had this opportunity or means before. Tourists come from all over the world to witness this incredibly impressive natural phenomenon. And the children of the Linda Blind Farm School also went for the first time in their lives. What an experience. With a van full of kids and teachers. They had the day of their lives.

Hearts beating. These mighty falls, for the first time alive!.

It was only 10 years ago that teachers Bridget and Elidah, together with Mr. Thomas, took matters into their own hands and started a school class. With five children, behind a curtain, in an opening between two cottages. And now, 10 years later, 260 children are going to school, there are 10 teachers and two beautiful school buildings with a fantastic hand wash basin! Now 10 years later, the children of the Linda Blind Farm School/Xavier Community School are taking a real school trip!

Boy what fun the kids had. Curious. exciting too. A real school trip and finally the Mosy-a-Tunya up close. A little less millions of gallons of water thundered over the edge this time because they are all still dry :).
The Victoria falls are the widest waterfalls in Africa. A curtain of water more than 1,700 meters wide and 1oo meters high. Pro minute as much as 500 million water thunders down the rock face. In good times, that is. Because I have also seen them dry sometimes. That’s really not a good sign for the population.

The Falls are located in the Zambezi. A large river on the border between Zambia and Zimbabwe. So you can also visit the Falls from 2 countries.

The first European to make the Falls known to the world was Scottish missionary and explorer David Livingstone. In 1855. His statue can also be found on the Zambian side of the falls.

In Livingstone they call these falls not the Vic Falls but Mosi-oa-Tunja (literally translated: the smoke that thunders). And that is really what the Falls do when they are not dry. They thunder down with great violence. You can see the “smoke” of water droplets rising from miles away.

  

The Victoria Falls were declared a UNESCO World Heritage Site in 1989.

Or… you can make your dive from the bridge over the Zambezi down. More on that next time because…. really that too was part of the school trip….

And yes with the Falls it doesn’t stop at the Falls. You can go rafting and canoeing. Or take a helicopter flight over the Falls and Zambezi (but that costs a small fortune I think. Never done that). Or what to think about a hike to the “Boiling pot”. The name says it all. After a hike down (you also have to go back) of 2.3 km and 3 quarters of an hour you arrive at a point where all the water of the Falls thunders by, with an enormous speed. And there is this Devils pool also lives up to its name. A “private pool” ;)… on the edge of the Falls. Hold yourself tight.  And if you’re afraid of heights, keep your eyes shut tight. Costs a bit but then you get something. No, I’ve never done it.

  My brother Gabor at the Falls in 2018,  Wetty, wet :). 

      first time in Zambia February 2014 (and at the Falls), Second time at the Falls in 2018. Wetty, wet!

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login