Een bijzondere, return-to-sender,kerstactie van Monique. Voor een prachtig kerstcadeau voor de kinderen. Doet u ook mee? A special return-to-sender-Christmas and Happy 2023 handmade postcard!

Weinig scholen in Zambia hebben een speeltuin. Apetrots zijn de kinderen van de Linda Blind Farm School/Xavier Community School op hun speeltuin met een prachtig speeltoestel. Klimmen, glijden, hangen, in de huisjes spelen, onder de huisjes spelen met vriendinnetjes en vriendjes. Al meer dan 8 jaar en elke dag is het speeltoestel beladen met lachende kinderen.

Dit speeltoestel is mogelijk gemaakt dankzij de donaties van Monique Retel en haar dochter Susanne. En natuurlijk alle donateurs die met hen meegeholpen hebben. Maar er is een probleem en Monique zet haar schouders onder een, hand-made, oplossing. Helpt u mee?

Few schools in Zambia have a playground. The children of Linda Blind Farm School/Xavier Community School are very proud of their playground and their beautiful playground equipment. Climbing, sliding, hanging, playing in the houses, playing under the houses with girlfriends and friends. For over 8 years and every day the playground has been loaded with smiling children. This playground has been made possible in August 2014 thanks to the donations of Monique Retel and her daughter Susanne. And of course all the donors who helped with them.

Helaas is nu de brug tussen de twee huisjes gebroken en enkele houten treden op de trap zijn versleten. Menig speeltuin zou zich in de handen wrijven als de spullen zo intensief elke dag weer gebruikt worden als op de Linda Blind Farm School. Maar dat zie je dan ook. De brandende zon en tropische buien eisen hun tol. En ook de kleuren hebben veel geleden. Het speeltoestel is aan een goede opknapbeurt toe. Zodat het weer veilig spelen is voor de kinderen. Het zou mooi zijn als de kinderen een gerenoveerd speeltoestel krijgen van de kerstman (kerstvrouw) zodat ze weer veilig  kunnen klimmen en spelen.

   

Monique op haar facebookpagina: “Ik maak weer kerst- en nieuwjaarskaarten voor het goede doel: Bouwstenen-zambia. Ze zijn € 1,- per stuk en de hele opbrengst gaat naar dit goed doel. Bestellen maar. Het speeltoestel dat wij een aantal jaar eerder hebben gedoneerd wordt nog volop gebruikt, maar moet ook worden onderhouden.
Dus steun dit goede doel”.

Wilt u ook een paar kaarten bestellen? Stuur een berichtje Monique een mailtje of een berichtje via haar facebook-pagina en ze neemt contact met u op. U kunt ook aangeven welk type kaarten u graag wilt (kerst- of nieuwjaarskaarten of van allebei). Via mij kan ook natuurlijk: xavier@bouwstenen-zambia.nl en dan zorg ik dat Monique uw berichtje krijgt.

https://www.facebook.com/monique.retel of stuur haar een mailtje: monique.retel@chello.nl.

  

  kids on the playground last summer

Monique en Susan waren in augustus 2014 (toen de eerste, pre-, school geopend werd), ook in Zambia. Ze werkten als vrijwilligers op de Linda Blind Farm. Samen met de familie van Venrooij, Francis, Marcel, Femke en Rick en later ook nog de man en zoon van Monique, Dick en Jelmer, bouwden ze onder meer een kippenhok en hielpen ze elke dag mee met het opleveringsgereed maken van de school. Monique heeft altijd een warm hart gehouden voor de Linda Blind Farm School en de kinderen. Als ambassadeur van de stichting Bouwstenen voor Zambia grijpt ze elke keer haar kans om helpende hand uit te steken.

het speeltoestel wordt geleverd in augustus 2014. Vol verwachting klopten alle harten.

  de speeltuin geopend in augustus 2014 met Monique en Susan. 

A special, return-to-sender, action from Monique. For a wonderful Christmas gift for the children.

Unfortunately, now the bridge between the two cottages is broken and some of the wooden steps on the stairs are worn out. Many a playground would be rubbing its hands in glee if the equipment is used as intensively every day as it is at the Linda Blind Farm School. But this daily joyful use as the scorching sun and tropical showers take their toll. And the colors have suffered a lot, too. The playground equipment is in need of a good overhaul. So that it is safe for the children to play again. It would be nice if Santa Claus (Christmas woman) would give the children a renovated playground so they can safely climb and play again.

Monique on her facebook page: “I am again making Christmas and New Year cards for charity: Building Blocks Zambia. They are €1 each and all proceeds go to this charity. Just order them. The playground equipment we donated a few years earlier is still in full use, but also needs to be maintained.
So please support this charity”.

Would you also like to order some tickets? Send Monique an email or a message via her facebook page and she will get back to you. You can also indicate what type of cards you would like (Christmas or New Year cards or both). Through me also of course: xavier@bouwstenen-zambia.nl and I’ll make sure Monique gets your message. Unfortunately, due of time this is only possible this year if you live in The Netherlands, Belgium, Germany or other countries next to The Netherlands were the postman does not need to much time to deliver.

Monique and Susan were in August 2014 (when the first, pre, school opened), also in Zambia. They worked as volunteers at the Linda Blind Farm. Together with the Van Venrooij family, Francis, Marcel, Femke and Rick, and later on Monique’s husband and son, Dick and Jelmer, joined in. They helped building, among other things, a chicken house on the farm and helped every day to get the school ready for delivery jus in time :). Monique has always kept a warm heart for the Linda Blind Farm School and the children. As an ambassador for the Building Blocks for Zambia Foundation, she seizes her opportunity every time to lend a helping hand. So this does this year by designing and producing wonderful Christmas and Happy 2023 postcards for only 1 euro pro postcard.

 

Geen reacties

Sorry, het is niet meer mogelijk te reageren op dit bericht

TEDx Venlo | Building Schools in Zambia

During his TED-talk, Xavier speaks of his efforts, and hopes to inspire the audience to start their own initiatives.

TED-talk Xavier Friesen

Mijn Sponsors

Wilde Ganzen

Elke gedoneerde euro ten behoeve van een samenwerkingsproject tussen Bouwstenen voor Zambia en Wilde Ganzen is € 1,50 waard! Bijvoorbeeld de bouw van de primary school, de aanschaf van leerboeken en, héél belangrijk in bestrijding Covid 19, het handwash bassin voor genoeg en schoon (drink)water. Lees meer over onze samenwerking:

Bouwstenen voor Zambia & Wilde Ganzen

Volg mij!

Events

©2013

Login